Schopnost vytvářet a následně upravovat výběry (vybrané oblasti) je základní dovedností každého uživatele Photoshopu.

V tomto článku se budu zabývat některými užitečnými metodami úpravy výběrů v Photoshop, konkrétně převod pomocí:
 • Pírko
 • Rozbalit a zkomprimovat (stáhnout a rozbalit)
 • Hranice
 • Hladký
 • Refine Edge
 • Rychlá maska
 • Barevná škála

1. Základní kombinace klávesových zkratek pro rychlou úpravu výběru

 1. Přidat k existujícímu výběru - podržte klávesu Shift a použijte nástroj Kouzelná hůlka, Nástroje lasa, Nástroje pro ohraničení
 2. Odčítání od vybrané oblasti - použijte stejné nástroje jako při přidávání, ale místo klávesy Shift podržte Alt
 3. Křižovatka - použijte stejné nástroje jako v prvních dvou případech, ale tentokrát držte současně klávesy Shift a Alt
 4. Vyberte celé plátno - stiskněte Ctrl+A
 5. Smazat vybranou oblast - stiskněte Ctrl+D
 6. Obnovit smazaný výběr Ctrl+Shift+D
 7. Invertovat výběr (Ctrl/Cmd + I pro zrušení výběru toho, co bylo dříve vybráno a výběr toho, co vybráno nebylo)
 8. Posunout výběr - pomocí šipek na klávesnici posuňte vybranou oblast o 1 pixel na stisk klávesy. Pokud nejprve podržíte Shift, oblast se posune o 10 pixelů při každém kliknutí na šipku.
 9. Vytvoření geometricky správného kruhu nebo čtverce – před použitím nástroje obdélníkový výběr nebo nástroj eliptického ohraničení podržte Shift
 10. Budování od středu – před použitím obdélníkových a oválných oblastí podržte Alt.
 11. Posunutí vybrané oblasti s jejím oříznutím z plátna - Při tažení kurzoru se pixely uvnitř hranic výběru posunou, na jejich místě se vytvoří prázdná oblast, k tomu podržte Ctrl před přetažením
 12. Posunutí vybrané oblasti bez oříznutí, tzn. přesouvaná oblast se zkopíruje - k tomu před přesunem podržte kombinaci Ctrl+Alt

Pro lepší pochopení. Příklady těchto klávesových zkratek můžete vidět v tomto krátkém videu:

Uložit a načíst výběr

Někdy je nutné dočasně smazat vybranou oblast, například pro vytvoření nové, ale později bude tato smazaná oblast opět potřeba pro práci. Vývojáři Photoshopu na to mysleli a poskytli možnost uložit vybrané oblasti jako alfa kanály. Uložené výběry jsou v podstatě masky, pouze tyto masky nejsou přiřazeny k žádné vrstvě. Chcete-li výběr uložit, přejděte na Výběr ->Uložit výběr (Vybrat ->Uložit výběr), poté se zobrazí dialogové okno, kde musíte vybrat Kanál: Nový a dát výběru název:

Uložím tuto oblast:

A takto nyní vypadá panel kanálů:

Nyní lze oblast kdykoli smazat a obnovit, k tomu přejdeme do Výběr ->Načíst vybranou oblast (Vybrat ->Načíst výběr), v dialogovém okně, které se otevře, vyberte oblast, kterou potřebujeme podle názvu :

Pozn. Tímto způsobem si můžete uložit libovolný počet vybraných oblastí

3. Geometrická transformace výběru

Tato funkce je podobná obvyklé "Volné transformaci" a umožňuje změnit geometrický tvar samotného výběru, přičemž neovlivňuje pixely vrstvy (vrstev).

Tato funkce se aktivuje přes záložku hlavního menu Vybrat ->Výběr transformace (Vybrat ->Výběr transformace)

Typy a způsoby transformace vybrané oblasti jsou přesně stejné jako v samotné "Free Transform" , více čtěte zde.

4. Rychlá maska

Výběr můžete také změnit pomocí nástroje Rychlá maska. Chcete-li spustit režim rychlé masky, stiskněte klávesu Q nebo příslušné tlačítko na panelu nástrojů. Když je režim aktivován, oblast výběru bude vypadat jako obvykle a vše, co není zahrnuto ve vybrané oblasti, zčervená:

V tomto režimu se k úpravám používá nástroj Štětec nebo Přechod. Stejně jako u všech masek černá odstraňuje oblasti výběru. a bílá naopak dodává.

5. Sousední pixely (Podobné) a Podobné odstíny (Růst)

Název těchto nástrojů mluví sám za sebe, umožňují vám přidávat sousední pixely, které mají podobný tón jako existující výběr, nebo podobné pixely na celé plátno. Málo používané:

6. Opeření

Tento nástroj vám umožňuje prolnout, vyhladit ostré hrany vybrané oblasti:

Když nástroj aktivujete, zobrazí se dialogové okno s výzvou k výběru poloměru prolnutí:

Pozor! Je třeba vzít v úvahu, že nejen okraje oblasti jsou změkčeny, ale také ostré rohy obrysu výběru jsou zaobleny.

7. Nástroj Refine Edge

Toto je velmi výkonný nástroj, který vám umožňuje automaticky vytvářet výběr složitých několika tenkých objektů, jako jsou vlasy, srst, větve stromů. Aplikace tohoto nástroje na praktickém příkladu je podrobně popsána zde.

8. Rozbalit a zkomprimovat (smlouvat a rozbalit)

Název těchto možností mluví sám za sebe. Volby se vyvolávají z nabídky Výběr->Úprava (Vybrat ->Upravit):

Po vyvolání volby se zobrazí dialogové okno s výzvou k zadání počtu pixelů, o které má být oblast zkomprimována nebo rozšířena.

Pozn. Možnosti jsou zakázány, pokud je po Ctrl+A. vybráno celé plátno

9. Hranice

Po použití tohoto příkazu se ohraničení vybrané oblasti převede na rám s tloušťkou zadanou uživatelem:

10. Barevná škála

Velmi výkonný nástroj s mnoha nastaveními. Použití tohoto nástroje je podrobně popsáno v sérii článků na tomto webu, pilotní článek je zde.

Kategorie: