Práce s více různými obrázky umístěnými na vrstvách v jednom dokumentu je velmi běžná práce ve Photoshopu, např. takto můžeme překrývat jednu fotografii na druhou, vytvářet mezi nimi plynulé přechody, vkládat jeden do druhého (např. například fotografie v rámečku) atd.

V aplikaci Photoshop můžete otevřít několik obrázků současně, pokud tyto obrázky přetáhnete ze složky přímo na prázdné místo na pracovním poli pomocí myši lze také snadno otevřít několik obrázků současně pomocí Adobe Bridge.

Problém je, že Photoshop otevírá tyto soubory s obrázky na samostatných kartách nebo oknech, ale co když chcete, aby se obrázky otevíraly v jednom dokumentu, takže každý je umístěn ve své vlastní vrstvě?

Od verze CS4 (zde používám verzi CS6) nám Photoshop dává tuto možnost pomocí aplikace Adobe Bridge.

Nejprve musíme spustit Adobe Bridge, můžete to udělat přes nabídku Start ->Programy. V samotném Adobe Bridge jsem otevřel svou složku s obrázky a fotografiemi, takto vypadá rozhraní programu:

Nyní musím vybrat více obrázků (momentálně je vybrána jedna fotka s tučňáky). Například vyberu všechny. Chcete-li to provést, klikněte levým tlačítkem myši na soubor vlevo nahoře (tj. první v seznamu) a poté podržte stisknutou klávesu Shift vpravo dole (tj. poslední soubor v seznamu).Ve výsledku všechny obrázky vynikly.

Nyní přejděte na horní horizontální záložku nabídky Nástroje ->Photoshop ->Načíst soubory do vrstev Photoshopu ( Nástroje ->Photoshop ->Načíst soubory do vrstev Photoshopu):

To je vlastně všechno.

Photoshop se automaticky otevře, pokud není spuštěn, a všech devět vybraných obrázků se otevře v jednom novém dokumentu, každý ve své vlastní vrstvě:

Obrázky nahoře na panelu Vrstvy se překrývají s těmi níže. Chcete-li v okně pracovního dokumentu zobrazit například vrstvu Tulipány.jpg.webp, která se nachází úplně dole na panelu, musíte podržet klávesu Alt a kliknout na ikonu viditelnosti vrstvy. Tím vypnete viditelnost všech ostatních vrstev:

Pro návrat do předchozího stavu dokumentu, tzn. zapněte viditelnost všech vrstev, musím tyto kroky zopakovat (Alt + klik na ikonu viditelnosti)

Kategorie: