Je mnoho způsobů, jak částečně rozmazat fotku. Pár dám sem.

1.Nejjednodušší způsob Použijte Filter-Blur , pak si můžete vybrat který, já jsem zvolil Gaussovské rozostření.

Ale dobře poslouží i filtr "Radial Blur" . Vezměte archivační štětec (klávesa Y), nastavte tvrdost na 60%, stiskněte 40%, pak si můžete vybrat své parametry podle průměr štětce (průměr se nastavuje tlačítky "[ "a" ] "), a namažeme místa na fotografii, která chceme nechat čistá. V našem případě dívka.

2. Složitější a lepší způsob
Duplikovat obrázek (Ctrl+J) Na novou vrstvu naneste Filter-Blur, pak si můžete vybrat kterou, já jsem zvolil Gaussian

V okně, které se otevře, vyberte stupeň rozostření, jak chcete

Originální fotka

Další aplikujte masku vrstvy:

Vyberte nástroj štětec (klávesa "B" ), nastavte tvrdost na 60%, stiskněte 40%, poté si můžete vybrat své parametry v závislosti na průměru, černá barva štětce se smaže a bílá obnoví špatně vymazáno a pošpiněno dívkou .

Stalo se tohle:

A pokud změníte režim prolnutí, získáte mokré pastelové pozadí:

Kategorie: