Zásuvný modul AKVIS Chameleon byl vytvořen, aby vám pomohl vytvářet koláže a kompozice.

Zásuvný modul vyhlazuje nepřesnosti ve výběrech, upravuje parametry jasu a kontrastu vloženého fragmentu na obrázek na pozadí.

Ve Photoshopu se plug-in otevře standardním způsobem, záložka Filtr ->AKVIS->Chameleon make collage, a pokud vyberete záložku Filtr ->AKVIS->Grab Fragment, zásuvný modul také klonuje řezaný fragment.

Plugin AKVIS Chameleon funguje ve čtyřech režimech:

  • Fotomontáž - při zpracování okrajů vloženého fragmentu.
  • Chameleon - plná adaptace vloženého fragmentu na pozadí.
  • Blend - se zvoleným režimem prosvítá hlavní fragment skrz vložený fragment.
  • Vložení - prolne obrázky tak, že objekt je na pozadí nahrazen samostatnými oblastmi, tento režim může být potřeba při práci se složitými objekty.

Nejčastěji se samozřejmě používají první dva režimy.

Pokyny k instalaci v archivu.

Soubor je komprimován do 29,4 MB RAR archivu

Kategorie: