V tomto tutoriálu vám ukážu, jak vytvořit zajímavý efekt skleněné zářící 3D mozaiky pomocí nativních nástrojů Photoshopu.

Lekce je vhodná pro verze Photoshopu od CS3 po CC.

Význačným rysem lekce je, že k jejímu dokončení potřebujeme akci (operaci), kterou během lekce vytvoříme.

Toto je zeď, u které jsem skončil:

Začněme.

Krok 1Vytvořte nový dokument 1000 x 600 pixelů, vyplňte jej černou barvou (klávesa D, poté Alt+Delete) a převeďte vrstvu pozadí na normální (podržte Alt+dvojitě klikněte na název vrstvy).

Krok 2
Vytvořme akci. Stiskněte Alt+F9 a otevře se panel akcí. Poté klikněte na tlačítko pro vytvoření sady v dolní části panelu, pojmenujte ji, poté na tlačítko pro vytvoření operace zadejte název, OK:

Poté se na ovládacím panelu objeví nová operace a rozsvítí se červený indikátor, což znamená, že záznam operace začal:

Začněme nahrávat operaci.

Stiskněte klávesu D, vytvořte novou vrstvu a aplikujte na ni Filtr ->Vykreslování ->Mraky (Filtr ->Vykreslení ->Mraky). Změňte režim prolnutí této vrstvy na „Obrazovka“. Použít Filtr ->Vzhled ->Mozaika (Filtr ->Pixelovat ->Mozaika) s následujícím nastavením:

Výsledek:

Použít filtr ->Galerie filtrů ->Náčrt ->Síťování (Filtr ->Galerie filtrů ->Náčrt ->Síťování) s následujícím nastavením:

Výsledek:

Teď musíme zastavit nahrávání naší nové akce. Klikněte na tlačítko Zastavit na panelu akcí (čtverec nalevo od červeného kruhu).

Naše operace by měla mít pouze tyto akce:

  • Resetovat vzorky
  • Vytvořit vrstvu
  • Mraky
  • Nastavit aktuální vrstvy (Nastavit aktuální vrstvu)
  • Mozaika
  • galerie filtrů (síťování)

Krok 3Nyní, když je operace vytvořena, musíme ji aplikovat asi 6-7 nebo i více, dokud nejsou všechny černé čtverečky na plátně jsou pryč:

V paletě vrstev máme řadu vrstev se čtverečky. Vyberte je všechny a sloučte je stisknutím Ctrl+E. Výsledná vrstva také nastavila režim prolnutí „Obrazovka“ (Obrazovka). Nyní nám zbývají dvě vrstvy, vrstva pozadí a vrstva mozaiky:

Krok 4Nyní přidáme záři na mozaikové dlaždice. Použít Filtr ->Galerie filtrů ->Náčrt ->Kopírovat (Filtr ->Galerie filtrů ->Náčrt ->Fotokopie) s následujícím nastavením:

Výsledek:

Invertujte barvy vrstvy stisknutím Ctrl+I:

Nastavit autokontrast, menu Obrázek ->Autokontrast (Obrázek ->Autokontrast):

Krok 5Vytvořte novou vrstvu a změňte její režim prolnutí na „Overlay“ (Překrytí). Vezměte kulatý štětec (Brush Tool) bílé barvy s nulovou tvrdostí, o průměru asi 80 pixelů a naneste jej na nějaké černé čtverečky v místech, kde mají bílou:

Krok 6Sloučte všechny vrstvy kromě pozadí tak, že je vyberete a stisknete Ctrl+E. Duplikujte výslednou vrstvu pomocí Ctrl+J. Změňte režim prolnutí záběru na Screen:

Zduplikujte aktuální vrstvu a použijte na ni filtr Gaussian Blur 10 px (nezapomeňte, režim prolnutí vrstvy musí být Screen):

Zduplikujte aktuální vrstvu pro zvýšení efektu:

Krok 7Nyní do naší mozaiky přidáme trochu barvy. Přidejte vrstvu úprav „Hue / Saturation (Hue / Saturation) s následujícím nastavením. Nezapomeňte zaškrtnout volbu "Vybarvit" , jinak se do sloupce "Barevný tón" nezapíše hodnota 216:

Výsledek:

Krok 8Pojďme přidat trochu perspektivy do mozaiky. Nejprve vyberte všechny vrstvy v panelu vrstev (Ctrl+Alt+A) a seskupte je (Ctrl+G).

Přejděte na Úpravy ->Transformovat ->Perspektiva a vytvořte něco jako tuto perspektivu:

Výsledek:

Ořízněte příliš rozmazané části obrázku pomocí nástroje Crop Tool:

Krok 9Téměř vše, ale do obrázku můžete přidat další barvy. Vytvořte novou vrstvu, změňte její režim na Obrazovka, použijte štětec 300 px Soft Round Violet 8a00ff a nakreslete svislý tah pomocí cghfdf. Snižte krytí vrstvy na 35 %.

Vytvořte další vrstvu., změňte její režim na Overlay, snižte krytí na 75 %, změňte barvu štětce na modrou 002cff a nakreslete svislý pruh vpravo:

Dokončený obrázek:

Hotovo!

Kategorie: