Myslím, že nebudu objevovat Ameriku s tím, že design (vzhled) stránek je jedním z nejdůležitějších kritérií úspěchu, a tedy i ziskovosti jakéhokoli internetového projektu. Design je navíc důležitý pro propagaci projektu, a to nejen v případě, že hlavní náplní webu je grafika, ale i v případných dalších možnostech. Ale vidíte, bez ohledu na to, jak užitečné jsou informace, jak je může návštěvník použít, když je prostě nemůže najít? Navíc je potřeba rychle najít informace, protože průměrný uživatel málokdy zůstane na novém webu déle než pár desítek sekund.

Jak design webových stránek ovlivňuje SEO propagaci

Design webových stránek může mít významný vliv na propagaci SEO. Některé z důležitých aspektů designu, které mohou ovlivnit SEO, zahrnují:

 1. Struktura webu: Dobrá struktura webu pomáhá prohledávačům indexovat váš web efektivněji a pochopit, které stránky jsou pro konkrétní dotaz nejdůležitější a relevantní. Rozdělení webu do kategorií a použití logických interních odkazů může usnadnit indexování webu.
 2. Rychlost načítání webu: Vyhledávače milují rychlé weby, takže rychlost načítání může ovlivnit hodnocení vašeho webu. Optimalizace velikosti obrázků, použití mezipaměti, použití CDN a další techniky mohou zvýšit rychlost stahování.
 3. Responzivní design: Responzivní design, který zajistí, že se vaše stránky budou optimálně zobrazovat na různých zařízeních a obrazovkách, je také důležitý pro SEO, protože vyhledávače to mohou vzít v úvahu při určování hodnocení.
 4. Čitelnost a použitelnost: Pokud je váš web špatně navržen, může uživatele odpudit a vést k vysoké míře okamžitého opuštění. To může negativně ovlivnit SEO, takže je důležité vytvořit web, který se snadno používá a přitahuje návštěvníky.
 5. Kvalita obsahu: Dobrý design může zlepšit čitelnost obsahu a učinit jej pro uživatele poutavějším. Obsah, který je snadno čitelný a srozumitelný, může zlepšit zapojení uživatelů a čas na webu, což může mít pozitivní vliv na SEO.

Specifikace návrhu SEO webových stránek

V dnešní době se propagací webu zabývá mnoho velkých i malých studií a většina z nich poskytuje velmi kvalitní služby. Ale i zde existují úskalí. Nejčastějším problémem nezkušeného zákazníka je, že neumí správně sdělit zhotoviteli své požadavky.A nejobtížnější pro zákazníka je uvést v zadání, jak by chtěl vidět grafický návrh úkolů svého budoucího projektu.

A tady se dostáváme k hlavnímu problému nastolenému v tomto materiálu -jaké požadavky a přání na design by měl zákazník studia specifikovat:

 • Důležitým faktorem je "lehkost" designu, protože nikdo nebude čekat, až se těžké obrázky načtou do prohlížeče, uživatel prostě odejde. Obrázky by proto měly být nejen krásné a informativní, ale také optimalizované pro web.
 • Grafický design by měl být intuitivní! Vyhledávače indexují stránku na základě jejího textového obsahu, ale obrázky nejsou text, vyhledávače je nepřečtou. Proto přes obrázky tlačítek, ukazatelů atd. měl by tam být text. Kromě toho, pokud je rychlost připojení k internetu nízká, některé prohlížeče deaktivují zobrazování obrázků a pokud je text vytvořen ve formě obrázku na obrázku a není html kódem, uživatel jednoduše neuvidí potřebné Odkazy.
 • V poslední době se rozšířila různá mobilní zařízení od telefonů po tablety a počet návštěvníků stránek z mobilních zařízení přesáhl 10 %. S tím musí samozřejmě majitel počítat. Jak se stránky budou zobrazovat na displejích různých mobilních zařízení si můžete ověřit pomocí bezplatného emulátoru mobilního internetového prohlížeče Opera, který si můžete stáhnout z jejich oficiálních stránek.
 • A poslední, ale pravděpodobně tuto okolnost je třeba vzít v úvahu především, aby zdroj od samého počátku své práce nepodléhal působení pesimizujících filtrů vyhledávačů. Pouhá zmínka o zkratce „AGS“ (toto je pesimizační filtr Yandexu, znamená „anti-shit site“) webmastery znervózňuje . Abychom tedy nespadali pod ACS a jeho přátele, je třeba brát ohled nejen na vlastnosti textového obsahu, ale také na jedinečnost grafiky webu! Mladý projekt by měl definitivně přestat používat vyskakovací okna a rámečky!
 • Nezapomeňte na vyhledávání obrázků! To je skvělé pro získání nízkofrekvenčního provozu (například pro konkrétní modely produktů).

Seo-friendly design webu vám může pomoci navrhnout web, který je dobře optimalizovaný pro vyhledávače. Níže jsou uvedeny některé důležité body, které je třeba vzít v úvahu při psaní TOR pro návrh webových stránek s ohledem na SEO:

 • Struktura webu: Ujistěte se, že TOR obsahuje informace o struktuře webu, což pomůže vyhledávacím robotům snáze indexovat váš web. To zahrnuje definování hlavních kategorií stránek, umístění odkazů na domovskou stránku a další důležité prvky struktury webu.
 • Klíčová slova: Do TOR zahrňte klíčová slova, která chcete použít na svých webových stránkách. To designérovi pomůže vyvinout design, který bude brát v úvahu jejich umístění na stránce a také použití meta tagů pro optimalizaci obsahu na stránkách.
 • Responzivní design: Ujistěte se, že TOR obsahuje informace, že web by měl být navržen pomocí responzivního designu. To umožní vašemu webu optimálně se zobrazovat na různých zařízeních a obrazovkách, což pomůže zlepšit jeho hodnocení ve vyhledávačích.
 • Rychlost načítání webu: Zahrňte do TOR informaci, že by se web měl načítat rychle. To zahrnuje optimalizaci velikostí obrázků, použití mezipaměti, CDN a dalších technik, které mohou zlepšit rychlost načítání stránek.
 • Čitelnost a použitelnost: Zahrňte informaci, že web by měl být navržen s osvědčenými postupy pro čitelnost a použitelnost. To může zahrnovat umístění důležitých informací na stránkách webu, použití jednoduchého a snadno čitelného písma, vhodné umístění prvků na stránce a další faktory, které mohou zlepšit použitelnost webu.
 • Obsah: Uveďte informaci, že web by měl být navržen tak, aby byl uživatelům dostupný snadno čitelný a srozumitelný obsah.To může zahrnovat vytváření obsahu, který je snadno čitelný a srozumitelný, používání důležitých klíčových slov v obsahu a optimalizaci názvů a meta tagů pro vyhledávače.

Hodnocení designu webu

Při hodnocení designu webu v kontextu SEO můžete věnovat pozornost následujícím aspektům:

 1. Struktura webu: Vyhodnoťte strukturu webu a ujistěte se, že je snadno srozumitelná pro uživatele a vyhledávače. Struktura webu by měla být logická a hierarchická, s jasnou navigací a snadným přístupem na všechny stránky webu.
 2. Mobilní odezva: Zhodnoťte, jak je váš web vhodný pro mobily. Stránky by měly mít responzivní design, který uživatelům umožní pohodlné prohlížení webu na jakémkoli zařízení.
 3. Rychlost načítání: Odhadněte rychlost načítání vašeho webu. Stránky se musí načítat rychle, aby uživatelé neodcházeli kvůli dlouhému načítání stránky. Rychlost načítání stránek je navíc důležitým faktorem hodnocení vyhledávače.
 4. Barvy: Vyhodnoťte použití barev na vašem webu. Barvy mohou pomoci upoutat pozornost uživatele a zlepšit uživatelský zážitek. Příliš jasné a nesourodé barvy však mohou zhoršit vnímání informací na webu.
 5. Typografie: Vyhodnoťte použití typografie na vašem webu. Dobře zvolená typografie může zlepšit čitelnost a vnímání informací na webu. Písma, která jsou příliš malá nebo složitá, však mohou zhoršit uživatelský dojem.
 6. Obrázky: Ohodnoťte použití obrázků na svých stránkách. Obrázky mohou zlepšit uživatelský dojem, ale mohou také zpomalit načítání webu. Ujistěte se, že jsou obrázky optimalizovány pro rychlé načítání, mají vhodné atributy alt a neztěžují vyhledávačům indexování.
 7. Interní odkazy: Ohodnoťte používání interních odkazů na svých stránkách. Interní odkazy pomáhají vyhledávačům porozumět struktuře webu a vztahům mezi stránkami.Ujistěte se, že interní odkazy na vašem webu odpovídají struktuře webu a pomáhají uživatelům najít informace, které potřebují. Myslím bloky odkazů, strouhanku atd.

Stránky by samozřejmě v první řadě měly obsahovat informace užitečné pro uživatele, ale navíc by měly být pohodlné a příjemné pro prohlížení a vyhledávání do té míry, aby se na ně návštěvník chtěl znovu vracet .

Kategorie: