Otázka:

Když se pokusím vyplnit vrstvu jednou barvou pomocí Výplně, název v angličtině je Paint Bucket, vrstva je vyplněna nerovnoměrně, některé oblasti nejsou vyplněny, některé částečně a některé úplně. Jak vyplním vrstvu jednou barvou, jednou barvou?

Odpověď:

Tento nástroj funguje stejně ve všech nejnovějších verzích a to, co platí pro verzi CS6, platí pro verze do CS2.

Nástroj Paint Bucket pracuje selektivně a vybírá oblasti pro vyplnění na základě jasu.

Pro vyplnění celé vrstvy jednou barvou je potřeba upravit "Toleranci" (Tolerance), umístěnou v horní části lišty, nastavit na maximum, tzn. na hodnotu 255. A samozřejmě „Opacita“ (Opasita) by měla být 100% a režim prolnutí (Mode) by měl být normální.

Nebo existuje jiný způsob - použijte klávesové zkratky.

Alt+Delere - vyplňte hlavní barvu 100 % povrchu obrázku
Ctrl+Delere - totéž, pouze pozadí (barva pozadí)
Alt+Shift+Delere - vyplňte všechny neprůhledné pixely obrázku pro barvu popředí Ctrl+Shift+Delere - totéž, pouze pro barvu pozadí

Místo klávesy Delete můžete použít Backspace (šipka zpět nad Enterem)

Kromě toho v panelu vrstev může být Uzamknout průhledné pixely, to by mělo být vypnuto.

Kategorie: