Otázka:

Photoshop má barevnou paletu obsahující dvě barvy.

V mnoha tutoriálech jsem viděl frázi "nastavit výchozí barvy v paletě barev" , vím, že tyto barvy jsou černobílé, ale není tomu tak vždy.

Rád bych upřesnil, které barvy a za jakých okolností jsou "výchozí barvy" v paletě barev.

Odpověď:

Skutečně, výchozí barvy jsou černá a bílá.

Pokud pracujete v normálním režimu, pak je barva popředí (barva popředí) černá a barva pozadí (pozadí) je bílá. Aktuální barvy v paletě jsou změněny na „výchozí “ stisknutím kláves na klávesnici „D“.Pokud je potřebujete prohodit, stiskněte klávesu "X" .

Pokud pracujete v režimu masky vrstvy (maska vrstvy, maska vrstvy), pak je naopak hlavní bílá a pozadí černá. Nastavují se automaticky při zapnutí masky vrstvy, nebo pomocí klávesy "D" se mezi sebou prohodí i klávesou "X" .

Kategorie: